תמונות אחרונות

פרשת 'כי תבוא'

פרשת 'כי תבוא'
(כא' אלול תשע"ו)


"היום הזה ה' אלוקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך"

לאחר שחווה בר מצווה בחיק משפחת חברו, בא חרישית אליי בסוף התפילה, ושח לי " גם אני רוצה בר מצווה" ביום ראשון אחוג יום הולדת 13 , גם אני רוצה בר מצווה.

חשתי את ליבו, חשתי את אהבתו לה' יתברך בכל לבבו.

ואני כולי נרעד, נשקתיהו וחיבקתיהו, בר מצווה ! ברור , איזו שאלה ! זה יום שהנ"ל הופך מנער לאיש,  זה היום הדומה למעמד הר סיני בו תקבל את נועם המצוות בכל לבבך ובכל נפשך.

נחוג גם נחוג בני היקר ! 

ואני בתוך ליבי מודה לאלוקים שרכשנו לפני כמה ימים 10 זוגות תפילין , בדיוק למקרים מעין אלו.

בטח שנחוג לך בר מצווה , בטח בני אהובי.

והוא בא אליי בהפסקה כפי שסיכמנו, למדנו יחד הברכות… דמעה על לחיי, למה לא ידעתי זאת קודם… אולי היינו מסיפקים אף ללמוד עמו פרשה.

רחמנא ירחם עליי שלא חשתי זאת לפניכן.

ביום שני נחוג לו ברוב עם יחד עם חבריו את עלייתו בתורה, יחד עם כתתו יחוג בשמחה באולם בית הספר.

ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך…

ומי כליבו של בני יקירי.

 

                 IMG-20160926-WA0001

 

שבת שלום
 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

אמי"ת המר רחובות.