תמונות אחרונות

פרשת האזינו

יתכן לומר על תוכחת פרשת האזינו כשירה ??

ולשמחה (שירה) זו מה עושה בתוך התוכחה ??

 

נראה, שאין התורה מציגה פה לא קללה ח"ו ולא נבואת זעם לא פורענות ולא תוכחה.

התורה שרה לנו את שירת החיים !!

 

עדות השירה : שהקב"ה היודע יצר כל היצורים, יודע יצרם של ישראל, ויודע שיחטאו, ומכאן תתגלגל כל פרשת העונשים והייסורים המתוארים בשירת החיים.

ולמה בכ"ז שירה ? כי יודע גם יודע שיחזרו בניו למוטב " כי לא תשכח מפי זרעו", לכן גם אם מסתיר מאיתנו ה' את פניו, הוא לא יעזוב אותנו כלל.

וזו השירה תהא לעד לכך,

 שלא יטוש ה' עמו !

 

תמונה אתם רואים וקולות אינכם שומעים, במילים אשמיע הקולות.

נשמה גדולה זו ממתינה לתחילת הלימוד בבית מדרש של המכינה.

מי שמכיר את הבחור יודע,  שנשמה זו אתגרה אותנו רבות רבות בנושאי אמונה , מציאות ה' , דת שכר ועונש וכו'. בזכותו אגב התחלנו לפני כמה שנים (4) ללמוד מחשבת ישראל בביה"ס (עוד לפני שמה"ח חייב אותנו לבגרות).

 

מדוע ממתין הוא ומשכים קום ללמוד תורה 

(גם אחרי שסיים יב !) ??

 אינני מכיר הרבה בחורים שמסיימים את חוק לימודיהם ובכ"ז מתקשים הם להיפרד.

 

תשובתי ברורה , גם אם נראה תקופות של ערפל בחינוכנו , מובטח לנו שלא תשכח תורה מפי זרעו !

כי זו שירת החיים. עליות ומורדות ולא נתנתק אף פעם.

מי אחראי לכך שלא נשכחה תורה מפי זרעו של הנ"ל ושל עוד שכמותו ? 

מחנכיו ? מוריו ? הוריו ? חבריו ? כולם יחד !!

 

מובטח לנו בשירת האזינו שלא תשכח מפי זרעו, לנו נותר לשמור על החבל שלא יתנתק.

 

 

אחטא לצדק אם לא אפרסם גם את תמונות האוירה שאפפו אותנו היום לקראת חג הסוכות, תחרות סוכות (בפעם הראשונה, רעיונו של צורי), חלוקת ארבעת המינים, שירה ושמחה (גם אם קצת הרמקולים מרעישים בחד"מ) אלה קולות של חיים, חיים של שמחה, חיים של אהבה ונשמה יתירה. 
תמונות ושל בניית הסוכות לקשישים…בהובלת הצוות ומועצת תל'… ופרוייקט רק מוסיקה המקסים שהחל אצלנו…

 

    

IMG-20161014-WA0003 
חלוקת ארבעת המינים
 

IMG-20161014-WA0001
בניית סוכה לקשישים
 

IMG-20161013-WA0002
פרוייקט 'רק מוסיקה'

 

שבת שלום וחג שמח.

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

אמי"ת המר רחובות.