תמונות אחרונות

פעילות בית מדרש – כלייזמרים

20151204_100941_5