תמונות אחרונות

פרשת נח

"נח איש צדיק היה בדורותיו את האלוהים התהלך נח"

 

יש שדרשהו לשבח ויש שדרשוהו לגנאי,

יש שדרשוהו לשבח, שגם אם היה חי בתקופת דורם של צדיקים היה נחשב צדיק מכולם, ויש שדרשוהו לגנאי, אילו היה בדורם של אברהם או צדיקים אחרים לא היה נחשב לכלום.

 

אתמול תוך כדי שיחה, לימוד, מילי דבדיחותא ומילי בעלמא , בשיחה עם תלמידיו שבאו לבקרו, חידש לי הרב שייקה חידוש.

אלו שדרשוהו לגנאי אלה ליצני הדור היו, שהרי אם הקב"ה בכבודו ובעצמו דרשו לשבח הכיצד ניתן לדרוש אחרת ?

 

 

(ידועה לי דרשת הגמרא בסנהדרין במח' בין ר' יוחנן (דרשו לגנאי)  לריש לקיש (דרשו לשבח) וחלילה לנו לומר שר' יוחנן ליצן היה , אך יתכן ליישב זאת במי דרש לגנאי ומי דרש לשבח, אולי מוצאו של אדם יכול לענות לנו על התשובה. ריש לקיש דרש לשבח שהיה ראש השודדים, וכאשר רצונך לרומם רוחו ולתת מוטיבציה לחוטא, עדיף תמיד להתלות במשהו טוב שעשה גם אם קטן/ קל , ולפארו ולרוממו בכדי להפיח בו רוח שימשיך כך, ולא כפי השיטה שרואה זאת באופן אבסולוטי, האם הדבר המעשה הטוב נמצא ברומו של עולם, יתכן ור' יוחנן לא חלק על ריש לקיש אלא הוסיף קומה שלא נשכח לחתור לטוב הגדול ולא נסתפק רק בטוב הקל. לענ"ד גם בגמרא מנסים האמוראים להסביר למה התכוון ר' יוחנן ולא ערערו על צדקותו של נח)

 

נחזור לחידושו של הרב שייקה היקר, בכל דור, בכל מקום יש ליצנים שתמיד, בכל מעשה של אחרים (גם אם טוב), ידרשו לגנאי , דרך בדיחתם צחוקם שהם עושים הם מרדדים את הדברים/המעשים הטובים . כך ישתיקו את מצפונם, למה הם בעצמם לא חותרים לטוב. דרך התמודדותם במצפונם, להפוך כל דבר לבדיחה. ועל כך אמרו חז"ל צחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לעברה ומימלא מוציאין אותו מן העולם. אין הכוונה לשחוק של שמחה אין הכוונה לשחוק של מצווה, כוונתם לצחוק שמשמש מעטפת ומסכה למצפונם.

 

תלמיד זה ממתין למנהלת שתתן לו חיוך ,בוקר טוב מכל הלב וכדור (ריטלין) שהוא זקוק לו בכל בוקר.

תלמיד זה קשה עליו למידתו, קשה עליו התנהגותו, קשה עליו המסגרת.

 

נח…היה לנו אם נפרדנו ממנו למסגרת שתתאים לו יותר….

נח… היה אם היה לנו שיעור קצת יותר שקט בהעדרותו…

נח…היה אם לא הינו צריכים להתמודד עם קשייו…

 

נח…נח…נח….

 

בחרנו להיות נח שדרשוהו לשבח ! וגם אם לא נח עכשיו, יהיה נח בעתידו של בן יקר זה.

 

מצ"ב סרטון השבוע, להשלים את התמונה.

שאלו את עצמכם האם האיש בסרטון יכול להיות גם הילד הנ"ל בעתיד ? שלא נח לנו אתו עכשיו (להודות על האמת, עכשיו כבר הרבה יותר נח לנו ולו, לאחר תהליך חינוכי מתחילת השנה)

שהקב"ה יברך אותנו להמשיך להיות נח מאלה שדרשוהו לשבח.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hrdyqw_a1UY

 

danap

 

שבת שלום !

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

 

 

אמי"ת המר רחובות.