תמונות אחרונות

הרב שייקה מהצרי זצ"ל

הרב שייקה2 (2)

מילים מההספד שספד לו מנהל קרית החינוך אמי"ת המר- הרב רפי מימון:

הרב שייקה היקר והאהוב !

בליל חמישי בשעת לילה מאוחרת ישבתי ליד מיטתך ולמדנו יחד גמרא ממסכת סוכה.

אני מתחיל את המימרא בגמרא ואתה בעיניך העצומות ממשיך אותה בעל פה כאילו הספר פתוח לפניך.

תוך כדי לימוד ליבי נצבט, 

היתכן שנאבד את שיעוריך המתוקים והנעימים לאוזן ?

היתכן שנאבד את קרוב הלבבות שלך בן הבריות ?

היתכן שנאבד את השמחה שלך שכה ידעת לשמח עימה לבבות ?

היתכן שנאבד את המחנך הדגול שלנו, שכה ידע להגיע ללב תלמידיו ?

היתכן שנאבד את דברי החיזוק והמוסר שכה ידעת להעביר בשום שכל וטעם ?

היתכן שנאבד בזמן כה קצר איש חבר ומחנך כה יקר ואהוב ?

 

התקשתי לסיים את הגמרא, ואני "כמצוות אנשים מלומדה" קראתי את הגמרא, אבל ליבי וראשי היו בך.

באותו הערב הגיעו שלושה מתחמידך בוגרי ביה"ס, וגם עימם למדת תורה גם בשעת כאב וייסורין.

אחד התלמידים אמר לפניי, המנהל דע לך שכששייקה היה פותח פיו בשיעור תנ"ך אפילו הקירות היו מטים אוזן, חשנו זאת באויר.

 

הרב שייקה היקר ! משפחתך חבריך ותלמידך כה כואבים זה תקופה ארוכה.

הנחמה שלנו שתהא תורתך נטועה בנו לאורך חיינו.

ועלינו החובה בלנ"ד ללמוד את צוואתך עליה כה עמלת בשיעוריך.

 

"ואהבת לרעך כמוך"

זה כלל גדול בתורה וזו כל התורה על רגל אחת כפי שלימדנו הלל הזקן, ואידך זיל גמור.

מתוך אהבת הבריות , תוספת אהבה אחווה שלום וריעות בין הבריות נצעד צעדים כה גדולים לקראת קיום כל התורה כולה.

בשמי ובשם הצות המורים התלמידים וההורים של בי"ס אמית המר רחובות אנו מבקשים סליחה ומחילה אם פגענו חלילה בעת מן העיתים.

ואנו בלנ"ד נמשיך להפיץ את תורתך אשר יסודה נטוע באהבת הבריות.

תהא מליץ יושר על משפחתך על תלמידיך חבריך וכל עמו בית ישראל.

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

אמי"ת המר רחובות.