תמונות אחרונות

ממשנתו של הרב שייקה זצ"ל

צוואתו של הרב שייקה זצ"ל 
(מדברי הרמח"ל/ מסילת ישרים)

"ואהבת לרעך כמוך" 

כמוך – בלי שום הפרש
כמוך – בלי חילוקים, בלי תחבולות ומזימות
כמוך – ממש !

 

שנזכה לקיים את צוואתו ושדרכו תיהיה לנו לסמל ולימוד!


*מצורפים מעט משיעוריו של הרב שייקה זצ"ל לזיכוי הרבים :

https://youtu.be/wMqgjPIEOjc

https://youtu.be/92mYOxlbHiY

https://youtu.be/N2RMhxrg4tk

https://youtu.be/dIOzI1Yp354