תמונות אחרונות

פרשת לך לך

שלום ונחמה מהשמיים לכולנו,

על לכתו מאיתנו של הרב שייקה חבר ומחנך דגול.

אקדיש הפינה לע"נ.

 

"לך לך "

 

התופעה הבולטת בדרכו של אברהם אבינו היא ה"לך לך", ראשית דרכו בלך לך מארצך וממולדתך…וסופה בניסיון העשירי ניסיון העקדה "לך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה".

מובן, שהדגשת עניינה של ההליכה והנסיעה אינה צורך מעשי בלבד. אפשר היה לתאר את ביאתו של אברהם לארץ או את הגעתו להר המוריה מבלי להדגיש את מעשה ההליכה עצמו, שהוא מובן מאיליו.

ההליכה מודגשת מכיוון שהיא עצמה בעלת ערך, אין היא רק אמצעי להגיע ממקום למקום. הדבר ניכר יפה בפס' הציווי והברכה לירושת הארץ "קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה". כאן וודאי ההליכה אינה צורך הגעה ממקום למקום כלשהו, אלא בעצם ההליכה אברהם קונה את הארץ.

 

ההליכה המתמדת מבטאת חוסר מנוחה, שאיפה תמידית להתקדמות ושיפור. "תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא". שלא כמלאכים, שנבראו מושלמים, בני האדם נדרשים להלך.

אברהם אינו יכול לנוח לרגע, מכיוון שהוא צריך להתקדם כל הזמן.

 

הליכתו של הרב שייקה מאיתנו זעזעה את כולנו, כאבה כאב עצום בליבנו, אך לאורך כל הליכתו הדגיש הרב שייקה את העיקר והטפל בעולם הזה.

באחת מפגישותיי האחרונות לחש לי באוזני, 

"דע לך , עיקר החינוך איננו מבחן התוצאה אלא ההליכה בדרך. ובזה מאמינים בבי"ס אמית המר. תבורכו כולם"

מחנך גדול ודגול !

הליכתם של תלמידיו בדרכו, היא היא ההוכחה לחיי הנצח שלו.

 

כולנו כאבנו כולנו בכינו, גם תלמידנו חשו את הכאב והצער. השבוע לא מעט עמדו ליד פינת הזכרון להתפלל לע"נ.

 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

 

 

שבת שלום,

ובשורות טובות אמן.

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

אמי"ת המר רחובות.