תמונות אחרונות

פרשת וירא

חלילה לך מעשת כדבר הזה….השופט כל הארץ לא יעשה משפט ?

פס' אלו מתארים את מאבקו של אברהם בהחלטת הקב"ה להחריב את סדום ועמורה.

מדוע אברהם נאבק בהחלטת ה' , וכי לא סומך על הקב"ה שאנשי סדום חטאתם כבדה מאוד ?

מדוע פונה ה' לאברהם לפני השמדתו את סדום ? וכי שופט כל הארץ זקוק לאישורו של אברהם ?

הפרשנים עוסקים בשאלות אלו, הפרשנים גם חלוקים מהם עשרת הניסיונות בהם נתנסה אברהם.

ברצוני להציע נק' מבט שיש בה מן הניסיון לאברהם במקרה של סדום,

הקב"ה בסיכום הבריאה בפרשת בראשית מצווה את האדם "לעבדה ולשמרה" לקחת אחריות על העולם ולהיות שותף עימו בבריאתו ושכלולו.

האנשים הגדולים בתנ"ך הם האנשים שלקחו אחריות, בעצם חטא האדם הראשון הוא באי לקיחת אחריות והאשמת אחרים. מי שלא מוכן להיות אחראי על העולם, על מעשיו , הוא לא יכול להיות שותף וקרוב להקב"ה. אברהם אבינו היה הראשון שלקח אחריות על העולם, ולהיות שותף להקב"ה בניהול עולמו. הוא חיפש להרחיב את אוהלו  ולשם כך פתח לו ארבעה פתחים לכל באי עולם להכניסם תחת כנפי השכינה, הוא שלקח את בן אחיו לוט ונלחם בשבילו, ובגלל זה יש לו הזכות "לריב" עם ה' על סדום ועמורה.

כשנק' המוצא שלך היא לקיחת אחריות, אז אתה שותף לה' , וכשאתה שותף לה' יכול אתה לבוא בדברים מול שותפך.

אברהם נאבק על אנשי סדום, ניסה למצוא זכות לעיר,  אברהם שהינו האדם הראשון שלוקח אחריות על העולם עומד בניסיון זה, גם אם אלוקים לא מסכים עימו.

 

שני מקרים השבוע, שתי תמונות חקוקות לי בראש השבוע על לקיחת אחריות.

האחת, תלמיד מכתה ח שרצה לעשות מעשה קונדס ולכבות את המקרן באמצע השיעור, תלמיד זה הגיע מייד בסיום השיעור להתנצל עם דמעות בעיניים, שהוא מבין שעשה מעשה שלא ייעשה במיוחד שזה גבל בביטול תורה, בא למשרדי וביקש לשוב בתשובה ,לקחת אחריות על מעשיו.

השני, תלמיד בכתה יב שנכנס לנוחויות, והיה שם אסלה שאינה דבוקה היטב לרצפה (בלאי טבעי) ובלי כוונה נשמטה תחת רגלו ונשברה. לא עבר זמן רב לאחר שנבהל ממעשהו, הגיע למשרדי לספר על המקרה ולבקש סליחה, ואם יש צורך גם ישלם על הנזק. לקיחת אחריות. המרגש באירוע, שתוך כדי בירור בתוך הצוות, מי יכול לעשות כזה מעשה ? למה שיעשה ? האם זה ביטוי לכעסו על ביה"ס ?  כולנו היינו תממי דעים שהאופציה של "שגגה" היא האופציה הכי סבירה. ללמד זכות על תלמידנו.

 

שניהם נשקתים על ראשם, בני אברהם הם , בני אברהם .

 

מחילה על התמונה, אך זו התמונה שהביא לבכות על מעשיו.

IMG-20161117-WA0030

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

אמי"ת המר רחובות.