תמונות אחרונות

לימוד בחברותא- אברך ותלמיד (כיתה ז'1)

תלמידי כיתה ז'1 למדו בחברתות יחד אברכים-סטודנטים להוראה ממכללת 'אורות ישראל'