תמונות אחרונות

עלון שבועי לפרשת השבוע

עלון שבועי יוצא מידי שבוע ע"י הרב אביתר כהן ומחולק בבית המדרש המתקיים בימי שישי 
העלון מוקדש כולו לע"נ של הרב שייקה זצ"ל .

ת.נ.צ.ב.ה.א

עלון-בית-המדרש-המר-שבת-זכור

עלון בית מדרש המר – יתרו

עלון בית מדרש המר- בשלח

עלון בית מדרש המר- בא

עלון בית מדרש המר – שמות

עלון בית מדרש המר – ויחי

עלון בית מדרש המר- ויגש

עלון בית מדרש המר – ויצא

עלון בית המדרש המר-תולדות