תמונות אחרונות

פרשת ויצא

"ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו, מגיע השמיימה; והנה מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. והנה יהוה ניצב עליו…"

 

לכאורה, תפקידו של הסולם לעלות , לטפס… ואם טיפסת ישמש אותך גם לרדת בשעת הצורך.

סולמו של יעקב שבו מלאכי אלוקים עולים ויורדים, קודם עולים ורק אח"כ יורדים,

אך מניין עלו ? האם מלאכים לא נמצאים בשמיים ? א"כ ראשית היו צריכים לרדת מלמעלה ורק אח"כ לחזור למקומם לאחר ביצוע שליחותם בעולם הזה ? האם לא כן ?!

 

המדרש כבר עמד על הנק' הזו וביאר שמלאכים אלו הם שרי אומות העולם שהם עולים אך לבסוף יורדים וקרנם דועכת (עסקנו בזה בשבועות האחרונים בהבדל בין אומות העולם לעמ"י).

אך מבקש אני להציע פירוש נוסף, מלאכים אין רק בשמיים, מלאכים יש בכל מקום… מחשבה טובה, מעשה טוב…יוצרים מלאך, כאן פה למטה !

ומלאכים אלו (שנוצרנו במעשנו הטובים פה למטה) עולים למעלה להביא זאת לפני מלאכי עליון, וה' ניצב על הסולם מפקח על מלאכים אלו, שלא ייפלו, שלא יחששו ,שיעלו מעלה מעלה … כי ה' ניצב עליו .

 

הסולם הינו "ו החיבור"  בין הארץ לשמיים, תפקיד הסולם לקשר בין עליונים לתחתונים. תפקיד הסולם ללמדך לטפס אט אט ולא לחשוש מעלייה ארוכה, כי בכל שלב שאתה מטפס אתה כבר עולה.. מהיכן  שהיית..

 

ה' ניצב במרכז הסולם, ללמדך שהאמת נמצאת באמצע. תפקידנו להעלות את מעשנו מעלה , אך בל נתבלבל תפקידנו גם לרדת מטה , לוודא שאנחנו לא מנותקים מהארץ, עם רגליים על הקרקע כפי שהסולם רגליו נטועות בקרקע. לוודא שאנחנו לא שוכחים שבעולם הזה אנו צריכים להתאים את הרוח שתתחבר לגשמיות ותתאים נכון ל"למטה". כי מבלי זה היא תשאר שייכת למלאכי עליון, שלא יודעים לרדת מטה. המלאכים המשפיעים יותר הינם המלאכים שעולים מלמטה למעלה ויודעים לרדת ללמד בנ"א המתאים להם במידותיהם.

 

וכפי שכתב על זה הרמב"ם במורה נבוכים :

"והנה ה' ניצב עליו" קיים עומד עליו, כלומר על הסולם אשר קצהו הראשון בשמיים וקצהו האחרון בארץ, ובו יעלה מי שיעלה, עד שישיג מי שעליו בהכרח…ומה טוב אמרו "עולים ויורדים" העלייה קודם הירידה, כי אחר העלייה וההגעה אל מעלות ידועות מן הסולם, תהיה הירידה במה שפגש מן העניין להנהגת אנשי הארץ ולמודם, אשר בעבור זה מכנה ירידה"

 

"תורת החיבורים" כינתה זאת אחת מחברות הצוות, "אמית המר" יודע לדבר עם "ו החיבור" , לחבר מלאכים כבני אדם שמסתובבים פה עימנו וללמוד יחד מהו חינוך מיטבי ,מהי תורה לבני אדם.

תורה שמחוברת לנפש , תורה שמחוברת לבני אדם , תורה שלא נשארת שם למעלה.

 

השנה עלינו קומה בתורת החיבורים, המטפלים הרגשיים בביה"ס הצטרפו לישיבות הפדגוגיות והפכו להיות חלק מהנוף הבית ספרילא ניתן לדון על נשמה של ילד מבלי שנשמע את כל המלאכים הדואגים לו.

 

 

ולקינוח…

 

מייל ששלח שכן מביה"ס על מעשה שעה מלאך אצלנו.

 

כידוע אני שכן של בית הספר, (שסבל רבות בזמן הבניה)

אולם–בשבועות האחרונים נהנה מאד מאד לצפות בילדים המשחקים אחר הצהריים במגרש הספורט ,אצלכם. 

————–

רק לספר אנקדוטה- אני אוסף עבור ילד שכן- פחיות שתיה ריקות- וכך הוא חוסך כסף לעצמו. ואני עוזר לו. לפעמים בשעות הערב אני 

מסתכל בפחי האשפה בחצר בית הספר- באחד הימים-תוך כדי כך. ניגש אלי תלמיד בית הספר-נראה כתלמיד י"ב, והכניס לתוך כף ידי

שטר של 20 שקלים-ואמר :" מתנה". תחילה חשבתי שצחק עלי, אולם לאחר מכן-ראיתי שאכן השטר אמיתי.

נתתי אותו למספר ילדים שהיו במגרש הספורט.

————–

לצערי אינני יודע שמו של נותן השטר. (אם תצליח לברר זאת-ולהגיד לאותו תלמיד שהוא מאד ריגש אותי.)

 

 https://www.youtube.com/watch?v=pT8HOC-EhZk

תהנו מהשיר..
 

שבת שלום .
 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

 

 

אמי"ת המר רחובות.