תמונות אחרונות

פרשת וישלח

"קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלוהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח"

 

בפס' מתארת התורה את הפצרתו החוזרת ונשנית (גפ בפס' הקודמים) של יעקב לעשו שיקבל מנחתו, על אף שלעשו לא חסר כלום.

בפס' הקודמים דוחה בצורה מכובדת עשו את הפצרתו של יעקב לקחת מנחתו "ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך"

 

על ההבדל בין דברי יעקב לעשו עומד ה"שפת אמת" (רבי יהודה אריה ליב אלתר, האדמו"ר השלישי בשושלת חסידות גור),

הכיצד יכול יעקב לומר יש לי "כל" וכי היה לו הכל  ? וכי לא היה חסר לו דבר  ולו קטן ?! והרי לא כל העולם שלו ?

 

יתכן לפרש, שההבדל הוא כך : "רבפרושו ריבוי כמותי ושפע גדול בכמות. אך המילה "כל" עניינה מתייחס ממי מקור השפע והיא רומזת לכך שמקור השפע הוא אלוקים,

לא לחינם בכל האבות הוזכרה המילה "כל" וע"כ אנו מברכים את עצמנו בברכת המזון, כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל. המרמז על מקור השפע מהקב"ה. ומי שמחובר למקור השפע (= אלוקים) יש לו הכל.

ואילו עשו בבחינת "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה" ולכן השתמש במילה "רב" לשון ריבוי כמותי.

 

הבוגר שלנו אור נחמני, פגשנוהו מיכל ואני ביום הספורט של החט"ב, ב"ה פתח עסק  כפי שמופיע בתמונה, שמח מאוד לראותנו ואת ביה"ס, ביקש שנשב עימו וכיבד אותנו כיד המלך עליו.

ותוך כדי שיחה מה מעשיו היום ומה קורותיו, סיפר לנו שבנוסף לעסק קיבל לפני כמה חודשים גם תעודת "חשמלאי מוסמך" שאירגן לו אותה המורה אריה ליבוביץ ובסיוע מחנכתו לשעבר רותי ידוב ממשרד העבודה.

אריה ליווה אותו לאורך תהליך קבלת התעודה, וב"ה היום בנוסף לעסק פתח עסק נוסף "קבלן עבודות חשמל" (הבטחתי לו שנשתדל להזמינו לתיקונים אצלנו, בלי נדר).

תוך כדי שאנו משוחחים, הגיע אחיו מכתה ח4 , כיבדו ונתן לו כל טוב מארוחת הצהריים שיש לו להציע בחנותו, עם משפט שריגש אותי מאוד "תאכל לבריאות נשמה" ,

לכל זה תוסיפו את הקשר שמקפיד לשמור עם התורה והמצוות (מהצד זה נראה אפילו מתחזק מאוד), מקפיד על שיעורי תורה וגמ"ח. וכל זה מעיד כאלף עדים שנתברך בעצם הבנתו את המילה  "כל" – ממנו יתברך, בלי עיין הרע.

מתפרנס בכבוד , מכבד את הבריות (על אף שלעיתים איתגר אותנו בביה"ס, כתלמיד) נותן לאחרים ומודה לה' בכל. וכולו הערכה למחנכיו ומוריו על שהאמינו בו ונתנו לו את ההזדמנות לחיות בכבוד.

 

בערב חשבתי לעצמי, כיצד היה מתגלגל אילו לא היה לו את הסיוע, הדרבון והאומץ שקיבל ממחנכיו.

השולחן וכל הטוב שעליו יכול להעיד, עד כמה מעריך הוא את ביה"ס.

 

אשריכם שזכיתם ! אשרינו שזכינו ! לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובעבודה.

 

שבת שלום.

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

אמי"ת המר רחובות.