תמונות אחרונות

פרשת וישב

"בתקופת הבית השני גזרו מלכי יון גזירות על ישראל, וביטלו אותם מדתם, ולא הניחום לעסוק בתורה ובמצות, ולחצום לחצץ גדול, ופשטו ידיהן בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות, והיה צר לישראל מפניהם, עד שריחם עליהם ה' אלוקי אבותינו והצילם מידם, וגברו בני חשמונאי הכוהנים, והרגום, והושעיו את ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכוהנים, וחזרה המלכות לישראל, ונתמשכה יותר ממאתיים שנה…"

 

סיפור יוסף ואחיו הינו סיפור על התמודדות כפולה,

חיצונית (את מי אבא אוהב יותר…)  ופנימית (על הנהגה, גרעין וקליפה, מוסר…),

פרשיות אלו נקראות תמיד בשבתות החלות לפני ובתוך החנוכה.

גם חנוכה הוא סיפור של התמודדות כפולה, חוץ ופנים.

הצד החיצוני שבו, הוא ההתמודדות בין תרבות ישראל לתרבות יוון.

והצד הפנימי, הינו המתח התמידי הקיים בתוכנו. מחד,להיות קשור תמיד להקב"ה לתורתו ומצוותיו. ומאידך, המשיכה לתרבות החיצונית (היוונית) שלעיתים מחלישה ומעכבת.

 

תלמידנו מוכיחים לנו פעם אחר פעם שאין מה להתרגש יתר על המידה מההשפעות החיצוניות של התרבות השוטפת את הנוער (ואותנו גם..).

אור חג החנוכה מנסה להעביר לנו מסר פנימי עמוק, בזכות אור התורה תזכה לראות את האור הפנימי של כל אחד, גם אם קשה לראות זאת בשיגרה…

ליבם תמיד רוצה להיות בקריאה של יהודה המכבי "מי לה' אליי" !!

תמונות אלו ממחישות במעט את הדבר : אמונתך בלילות, רמב"ם יומי, לימוד גמרא, תפילין, הכנות למצוות חנוכה…. וזה רק מהשבוע האחרון…

גם אם לעיתים החיצוניות מחלישה, הם מזכירים לנו תמיד שנשמתם כולה אור !

 

חנוכה שמח !

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

אמי"ת המר רחובות.

 

img-20161221-wa0036 img-20161222-wa0036 img-20161222-wa0000 img-20161215-wa0005 img-20161214-wa0030 img-20161213-wa0082 img-20161212-wa0024 img-20161207-wa0022 img-20161113-wa0016 img-20161113-wa0018 img-20161124-wa0013 img-20161130-wa0001 img-20161206-wa0010