תמונות אחרונות

פרשת ויחי

"ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל………איש כברכתו ברך אותם"

 

הברכות הראשונות של יעקב לבניו אינן נראות כלל כברכות אלא כתוכחה ומוסר.

על ראובן הוא מוכיח על היותו פחז כמים, ואץ שמעון ולוי על קנאותם הקטלנית…

לעומת זאת בברכות המאוחרות יותר הוא מתאר את עתידם של השבטים בא"י,

זבולון לחוף ימים ישכון…. מאשר שמנה לחמו…

 

מה ביקש יעקב לומר לבניו ? לתאר את מידותיהם ולהזכיר מעשיהם או לספר להם מה יקרה

עימם במשך השנים ? תוכחה מוסר או נבואה ?

 

אולי מתוך ברכתו את נכדיו ניתן להבין את ברכתו לבניו,

מתוך ברכתו לנכדיו נראה בבירור שברכת יעקב הייתה מתוך מודעות לתפקידם העתידי כראשי שבטי ישראל.

 

יתכן, ויעקב רצה פעם אחת לחדד לכל בן את תכונתו וייחודו משאר השבטים. ובפעם השנייה, מתוך כך באמצעות תכונתו וייחודו יידע לתרום את חלקו בבניית העם והארץ.

 

יוני קסאו זכה השבוע בתחרות העירונית במקום ראשון וזאת בשל אישיותו הצנועה שממנה ידע לתת ולתת לכל מי שזקוק לעזרה.

יוני הביא לידי ביטוי מעשי את הייחוד בו נתברך. שורש הנתינה הינו הצניעות, אדם צנוע הוא אדם שמכיר בסביבתו ונותן לכל אחד את ברכתו.

צניעותו והשמחה בחלקו רואים אותה גם בפוסט של הטלפון שלו " לא משנה לאיזה בור נפלת תשמח כל עוד אין מעליך אדמה".

אדם השמח בחלקו הינו העשיר עלי אדמות המאושר באדם "איזהו עשיר השמח בחלקו" ומתוך עושרו יש בו אהבה לתת.

ראוי הוא לפרס וראוי בי"ס אמית המר להתברך בבנים כאלו.

 

בתמונת השבוע ניזכר מה עשה עם חבריו כאשר הוא נושא את אחד מהם על גבו בכדי לסייע בבניית סוכה לנזקקים.

 

ברוך בני וברוכים הוריו מחנכיו ומוריו.

 

שבת שלום.

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

אמי"ת המר רחובות.