תמונות אחרונות

מצטייני חודש טבת

מדי חודש בוחרים מחנכי הכיתות תלמידים מצטיינים שהיו בולטים באותו החודש
ב: דרך ארץ, מידות טובות, חריצות ותלמידות טובה.

התלמידים שהצטיינו בחודש כסלו הם: 
 

כיתה ז'1 – אביאל הגוס, זיו באבייב

כיתה ז'2 – אוריה חדד , נדב מושי

כיתה ז'3 – נעים דן, חג'אג' נהוראי

כיתה ז'4 – אלירן חייק

כיתה ח'1 – ידידיה אמר

כיתה ח'2 – איתמר גזל, ליאל אביסידון

כיתה ח'3 – אליאס אריאל, רון צלח

כיתה ח'4 -עמית נחמני

כיתה ט'1 – יעקב פטנה

כיתה ט'2 – אוראל מסאמי, שלומי שלו

כיתה ט'4 – ציון עזרא

כיתה י'1 – רן חיים

כיתה י'2 – עמית בן ארי, עמנואל מנקין

כיתה י'3 -יוסי זכריש

כיתה יא'1 – שלומי לביא

כיתה יא'2 – לוי אביהוא

כיתה יא'3 – יהונתן בן ישעיה

כיתה יב'1 – מחרבי דוד, תנעמי איתמר

כיתה יב'2 – אליהוא נבון, טל עמר