תמונות אחרונות

חלוקת תעודות מחצית א' ! בהצלחה לתלמידים !