תמונות אחרונות

פרשת בשלח

"והמים להם חמה (חומה) להם מימינם ומשמאלם"

 

כבר נתקשו הפרשנים מדוע נכתב "חומה" בכתיב חסר, שמשמעותו חימה (=כעס וחרון אף).

נכתב במדרש שבא סמאל (שם של מלאך) וקיטרג על עמ"י באותה שעה, שהרי אינם ראויים להצלה, כשהיו ליד הים והמצריים מאחוריהם,

שכן עבדו ע"ז במצריים, באיזה זכות יש להם להינצל ?

 

על כך כתב רבי מאיר שמחה מדווינסק

"על הניסים שעשה להם בהוציאם ממצרים לא טען, משום שהגם שהיו נשחתין כמו שעבדו עבודה זרה והפרו ברית מילה,

אבל מאושרין (מצויינים) היו במידות, שלא היה בהן לשון הרע, והיו אוהבים זה את זה"

 

בתמונה תראו את הצוות הנהדר הזה, כששמע שיש תלמיד שעבר תאונה והוא מאושפז, ואני בדרכי לבקרו בביה"ח, ובין יתר החיבוק שאתן לו, גם אעביר לו "סדרת חינוך" קלה…

כולן קפצו ממקומם כאילו נשכם עקרב…

והחלו במהירות להכין מיני תרגימא וטופינים לתלמיד היקר, ואני מנסה להרגיעם חברות , חברות…אני דיי כועס על התלמיד שנסע באופנוע…

 

והן בשלהן, כמדומה שאומרים "אתה תכעס , ותעמידו במקומו, אך אנו נשדר אהבה ללא סייג וללא גבול לבננו היקר"

 

בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ! כי לא משנה מה יהיה, תמיד יהיו אוהבות.

 

שבת שלום.

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

 

אמי"ת המר רחובות.

 

 20170206_111912_resized