תמונות אחרונות

פרשת יתרו

"ויחן שם ישראל"

ידועים דברי חז"ל חנו תחתית הר סיני כולם "כאיש אחד בלב אחד" ורק אח"כ קיבלו את התורה.

ולכאורה יש להבין מדוע "האחדות" היא תנאי לקבלת התורה ?

 

יסוד ברור הוא שאין התורה ניתנה ליחיד אלא לכלל שנאמר "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב"

ב"משך חכמה" פירש שאין אדם פרטי יכול לקיים התורה כולה כי ישנם מצוות שא שייכות לו כגון : לכהנים , לווים , מלך…

לכן צריך את כל העם מאוחד לקיים התורה כולה השייכת לכלל.

שורש דבריו של "המשך חכמה" שכל האומה הישראלית היא אדם אחד ! והאחדות היא ביטוי לחייו של עם המסוגל לקיים התורה כולה.

 

בתמונה תראו את כתה ז4 שעוברת תהליך חינוכי מתחילת שנה, תמונה זו מבטאת את גודלו של התהליך ה "אחדות" , מרגש !

 

בשבת בה אנו קוראים את פרשת יתרו ובה אנו מקבלים את התורה, כמה סימבולי שדווקא בשבת זו יצאו תלמידי בית המדרש של הרב אביתר יחד עם אליחי לשבת בצפת עיר הקודש (מצ"ב תמונה),

תלמידי מחזור ט' לשבת מחזור עם מחנכיהם אליה ויניב לשבת בישיבת ההסדר "מורשת יעקב". תנועת הנוער שלנו "מקום בלב" בהובלת המדריכים וקובי הרכז לשבת סניף "בגבעת וושינגטון",

והבחורים הבוגרים שלנו במכינה בהובלת הרמי"ם והרב צורי לשבת מכינה גם בגבעת וושינגטון (שיתופי פעולה מרגשים נרקמו בין מקום בלב והמכינה בשבת זו ובכלל…)

 

נזכור תמיד שהמטרה המשותפת קודמת לשאיפות היחיד, ובזכות שותפות אהבה ואחווה זו נקבל ונקיים את התורה כולה.

 

אשריכם בניי, אשריכם מחנכיי, אשריכם ישראל !

 

שבת שלום.

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך

 

אמי"ת המר רחובות.

img-20170217-wa0010