תמונות אחרונות

פרשת ויקהל-פקודי

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"

 

פרשיות ויקהל פקודי מסיימות את תהליך בניין המשכן, אשר ליוו אותנו זה כמה שבתות.

 

המשכן הוא מקום ייצוגי של מפגש הקב"ה עם כנסת ישראל, ומובן שיש צורך בשותפות של כל הציבור

בבניינו וקיומו, ראינו זאת גם שבת שעברה במחצית השקל, המבטאת את השייכות השווה של כל אדם ואדם מישראל במשכן.

 

הדגש של פרשתנו מצוי בתחילתו, דווקא ע"י "ההקהל" של כל עדת ישראל וההבנה שכולנו שווים היא היא התשתית לבניין המשכן

העם והמדינה. כאשר הלב הפועם של העם והמדינה מצוי במשכן.

 

תלמידנו השבוע התחלקו לכמה קבוצות,

קבוצה שלומדת את העבר בפולין הארורה,

קבוצה שקונה ולומדת את ארץ ישראל דרך הרגליים במסע המשמעותי,

וקבוצה שהפשילה שרוולים לבניין הארץ.

 

אם בלבבי משכן אבנה, הדבר ישפיע על כל אחד ואחת מאיתנו להיות מקוהלים , מאוחדים וממלא עמי ארצי ומולדתי ייבנו לתפארת.

 

שבת שלום.

 

רפי מימון

מנהל קריית החינוך

 

אמית המר רחובות

 

 

 

 

 

 

%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%94%d7%9c-%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99-1 %d7%95%d7%99%d7%a7%d7%94%d7%9c-%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99-3 %d7%95%d7%99%d7%a7%d7%94%d7%9c-%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99-4