תמונות אחרונות

פרשת ויקרא

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'"

 

אמר רב אסי, מפני מה מתחילין לתינוקות בתורת כהנים (=ספר ויקרא) ואין מתחילין מבראשית ?

אמר הקב"ה, הואיל והתינוקות טהורים והקרבנות טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים.

 

השבוע התקשתי לראות את התפילה בתיכון, שכן חלקם מחוברים וחלקם רחוקים מזה,

ביקשתי מהם, שמי שלא רואה צורך להתפלל או זה לא מדבר אליו כרגע, מוזמן למפגש שחרית איתי בכל בוקר במקביל לתפילה,

אתמול זה התחיל, היו שם כעשרה בחורים, ששאלו התלבטו והתעמתו אם שאלות הרות גורל על אלוקי העולם , על תורתו ומצוותיו.

הדיון היה מרתק לשמוע אותם מתווכחים מקשים ומתרצים, מכנה משותף מצאתי לכולם, טהורים הם ורוצים לחוש טהרה וקדושה אך מתקשים לעיתים לתופסה (ומי מאיתנו לא ??), חלקם מרגישים צביעות לפסוח על שני הסעיפים, ולכן מבולבלים מקשים (ובועטים…), ואני עומד משתהה מקנא ולומד מהם, למה תקופה כ"כ יפה זו תמה לה אצלי, בה עסק ראשי בהתלבטות , בשאלות הרות גורל, על העולם, על בוראו, על התפילות ועל טהרה, ואני כמצוות אנשים מלומדה הפכתי…דווקא נשמות גדולות אלו שפוסחים על שני הסעיפים, ואינם מוכנים לוותר להקשות לשאול ולהתעמת, הם עובדי ה' באמת ובתמים.

 

בתמונות תראו, את אחד הבחורים עומד בשיר ושיח ומצלם את השקף על זמני סוף אכילת חמץ וביעור חמץ, על המצוות המרכזיות של החג… בכדי שיחרתו בזיכרונו החליט לצלם שיהא מוכן בשעתו.

ריגש אותי, לראות את חבריו שלידו המבקשים שיעביר להם גם את הצילום, בחורים אלו שביקשו ממנו, חשתי שאם ידונו אותם על פי התנהגותם החיצונית, יחששו שזו צביעות. ואני אומר זו לא צביעות זו תמימות טהורה בה היצר התהיות והחיים גורמים לנו לפסוח על שני הסעיפים אך לא מעוניינים להתנתק. ילדים טהורים !!

 

במסע שהתקיים השבוע לבחורים במכינה בהר הכרמל, נתבקשו להתבודד ולשאול את עצמם "עד מתי אני פוסח על שני הסעיפים ובורח מלקחת אחריות על החיים"

ואני מבעד לתמונה רואה תשובה ברורה ! לא רוצה להתנתק !!

 

אדם כי יקריב את נפשו למען האמת, ראוי הוא להיקרא "יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים",

אלו הם בנינו היקרים.

 

שבת שלום.

 

רפי מימון

מנהל קריית החינוך

אמית המר רחובות

 %d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-4 %d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-5%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-6