תמונות אחרונות

פרשת צו- שבת הגדול

"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"

 

הרמב"ם בספר המצוות מבאר את המצווה של בעירת האש שתהא תמידית על המזבח

"ובביאור אמרו אע"פ שהאש יורדת מן השמיים מצווה להביא מן ההדיוט".

 

שתי פעולות יש במצווה זו : האחת, לחדש את בעירה בכל יום מחדש, והאחרת, להקפיד שפעולת

ההבערה תהיה בידי אדם.

 

אחד המתחים שהאדם חי בהם הוא הפעילות הרוטינית היום יומית לבין כוונת הלב,

השגרה לעיתים הופכת אירועים מכוננים לבנאליים.

על כך מצווים אנו בכל יום לחדש את האש ולא לסמוך רק על האש מלמעלה, אלא אנו נדליק נעורר נתלהב מלמטה

ואז תבוא גם האש מלמעלה. ללא ההתעוררות שלנו, לא מובטחת האש לבוא מלמעלה.

 

בשבועות האחרונים, תלמידנו לא רק דיברו על חסד ועזרה לזולת, אלא בעיקר עשו בידיהם לעורר ליבם ולשמח לבבות של אחרים.

אין לי ספק שהברכה מלמעלה חלה ותחול על ראשם תמיד.

 

ליל הסדר, בוא ילדי עמ"י  ישירו את "מה נשתנה הלילה הזה…" , ערב שמרכזו הוא שאלות הילדים, כולם את ארבעת הבנים למיניהם,

מה שלא ישאלו בבית ישאלו ברחוב, ושם יקבלו תשובות רדודות ושטחיות.

מצווים אנו ללמד את ילדינו לשאול לחקור ,לתור ולעורר הלב בכדי שאש-הלב תוקד על מזבח-האדם, לא תכבה !

 

שבת שלום,

חג כשר ושמח לכל אחד ואחת מכן.

 

רפי מימון

מנהל קריית החינוך

אמית המר רחובות

%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-1