תמונות אחרונות

תזריע מצורע

" כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם, ובא אשר לו …והגיד לכהן…"

 

ברגע שנכנסנו לארץ ישראל, יש את דין צרעת הבית, שבאה על קירות הבית, וחלק מתהליך הכפרה והטהרה זה להוציא את כל כלי הבית חוצה, כפי שמתאר זאת המדרש באופן ציורי כ"כ.

 

הא כיצד
אדם אומר לחבירוהשאילני קב חטים
ואמר לואין לי
קב שעוריםאין לי
קב תמריםאין לי
אשה אומרת לחברתההשאילני נפה
היא אומרתאין לי
השאילני כברה
ואומרתאין לי
מה הקב"ה עושה
מגרה נגעים בתוך ביתו ומתוך שהוא מוציא את כליו הבריות רואות ואומרותלא היה אומראין לי כלום?! 
ראו כמה חטים יש כאןכמה שעוריםכמה תמרים יש כאן

 

אדם שרואה ב"ביתו רק כמבצרו"-  שאין לו חלק עם הכלל ודואג רק לצרכיו האישיים מבלי לסייע לנזקק (כהכנסת אורחים, או כעזרה לזולת בחפצים שחסר לכל דורש ולך יש לסייע וכו'…)

אדם שכזה תגיע הצרעת אל ביתו ללמדו לקח שהינו יהודי הדואג לא רק לעצמו אלא בעיקר לכלל הסובב אותו, שכן ויתור על נתינה והפיכת הבית למסגרת המנותקת מהכלל – מסכנת את האומה כולה.

 

בשבועות של חגי ישראל מגלות לגאולה  פסח-שואה-זיכרון-עצמאות-ירושלים-שבועות, ברצוני לשים דגש על התלמיד המיוחד, שבאדמת הולנד ערב שביעי של פסח

לא חושב רק על עצמו,

לא חושב רק על זכייתו,

לא חושב רק אליפותו,

אלא בעיקר חושב על זהות עמו

ולכן ימתין הצלם רגע, עד אשר ישים יעקב פטנה, בשיא ההתרגשות, את הכיפה ואת דגל ישראל,

כי אני אנני מייצג רק את עצמי, אלא חלק מכלל ששלח אותי "עם ישראל ומדינת ישראל" !!!

 

בן שכזה, ראוי לכל ברכה, זכינו שאנו בחלקו, זכה מחנכו ומוריו שמסייעים לו יום יום להפיץ את אורו הגדול.

 

שבת שלום

 

רפי מימון

מנהל קריית החינוך

 

אמית המר רחובות