תמונות אחרונות

פרשת אמור

השבוע שלחה לי המנהלת מיכל המנהלת רעיון זה, שמח לשתף את כולם. כמה מסר זה חשוב בחינוך בנינו היקרים.

 

רעיון יפה ויסודי שגיליתי רק אתמול: בתחילת פרשת "אמור" התורה נותנת הוראות מיוחדות לכהנים, ולפני ההוראות – היא גם פונה אליהם באופן מיוחד. "ויאמר ה' אל משה: אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת אליהם". שימו לב לביטוי "אמור אל הכהנים בני אהרון" – עוד לפני שהכהנים שומעים מה הם צריכים לעשות, הם שומעים שהם בני אהרון. המוצא, הייחוס, התחושה שכל אחד מהם הוא "בן אהרון", בנו של אהרון הכהן, נכנסת להם ללב – ועכשיו אפשר גם להתחיל לדבר על העבודה שלהם. קודם צריך לדבר על מעלתם, שירגישו חשובים ויקרים, בני מלכים, שיזכרו מי הם – ואז הם גם יקשיבו להוראות ולתפקידים.
מצאתי את הפירוש הזה בספר של הרב האמריקאי דב בערל ויין, והוא נכון כמובן לא רק לגבי הבנים של אהרון אלא לגבינו. המסר של הפרשה הוא – אמור אל עצמך: אני בן של אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה.

 

בנים אלו הם דוג' לחינוך ערכי שהם מביאים עימם, במכינה השבוע נכנסתי בסוף יום הלימודים במכינה לסיור עם מבקש בשעות הערב, ומה שגיליתי את המראה המדהים הזה תלמיד במכינה יושב ולומד בבית מדרש חרישי עם עצמו גמרא. במקביל 2 חבריו ניקו את בית המדרש כהכנה ללימוד מחר. מדהים !

 

ושני הבנים היקרים מכתה ט1 שבפסח שני השבוע עברו בין תלמידי וצוות ביה"ס לזכות אותם באכילת מצה בפסח שני כפי שמצינו שנוהגים בכמה קהילות ישראל.

בכדי לעשות זאת בצורה מושלמת הם גם תרו אחרי דלי ונטלה ליטול ידיהם של האוכלים.

 

מדהים פעם שניה !

 

בני אברהם יצחק ויעקב !

בני אהרון !

בני מלכים !

 

ברוכים בניי.

שבת שלום

 

רפי מימון

מנהל קריית החינוך

אמית המר רחובות

%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%a8-2