תמונות אחרונות

מל"א

מל"א– מרחב למידה אחר, היא תוכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה מבית הספר. 

תוכנית זו מעניקה לתלמידים בסכנת נשירה מסגרת השתייכות ומקום למידה במרחב פיזי מוגדר בתוך בית הספר.

אחד הגורמים המשפיעים על היווצרות תהליכי נשירה הוא הכניסה של התלמיד למסגרות חדשות. עם המעבר מבית הספר היסודי כמסגרת מכילה ותומכת, למסגרת חינוכית גדולה ואינטנסיבית בחטיבת הביניים, עלולים הנערים להיקלע לתחושה של אובדן דרך.  בחטיבת הביניים  יש מאפיינים אשר מעמידים אתגרים קשים עבור חלק מן התלמידים: ארגון הלמידה משתנה-יש עלייה במספר המקצועות והמורים המקצועיים, העומס ןהמורכבות של הלימודים גוברים, ההישגים הלימודיים בשלב זה נתפשים כמשמעותיים ביותר משום היותם גורם מכריע עבור המשך הלימודים העל יסודיים ולכן הישגים נמוכים בשלב זה  מעלים את הסיכוי לקשיי הסתגלות ונשירה.

בנוסף לכך,חטיבות הביניים מרכזות תלמידים מאזורים שונים והכיתה היא הטרוגנית יותר בכל הנוגע לכישורים הלימודיים והרמה הכללית של הכיתה. המורים מתקשים ללמד בתנאים כאלה והתלמידים המתקשים נדחקים לפינה ומתחיל תהליך של סכנת היפלטות מן המערכת. ואכן, חלק ניכר מהנשירה מתרחש במהלך חטיבת הביניים.

מרבית התלמידים שנושרים חיים בתנאי מצוקה כלכלית ומשפחתית. תנאי חיים מורכבים וקשים והעובדה שההוראה בבתי הספר מתקיימת בתנאים שאינם מאפשרים היענות מספקת לצרכי התלמידים-צפיפות, הטרוגניות ואווירת ניכור – כל זאת גורם לעיתים לתחושת הכשלון ההדדית בין צוותי בתי הספר לתלמידים אלה.

משום כך, מטרת העל של תוכנית מל"א היא לסייע לבתי הספר לצמצם את תופעת הנשירה של תלמידים ממערכת החינוך.

במהלך כל ימות השבוע התלמיד יוצא מכיתת האם למל"א על פי מערכת שעות אישית וקבועה המתאימה לצרכים שאותרו. התלמיד מלווה על ידי מורה/איש צוות קבוע וכך נוצרת הזדמנות לשינוי והתפתחות.

מה עושים במל"א?

  • יוצרים קשר אישי בין התלמיד והמורה/ איש הצוות.
  • מתקיימת התבוננות והתחברות לכוחות, ליכולות ולמשאבים של התלמידים וכתוצאה מכך נוצרת בקרב התלמידים תחושת מסוגלות ומוטיבציה להצלחה.
  • הצוות מחזק אצל התלמידים את תחושת השייכות לבית הספר.
  • מתקיימות שיחות אישיות על הרגשות והחרדות המפריעים לילדים למצות את יכולתם כתלמידים.
  • ניתן מענה לצרכים של התלמידים בחשיבה משותפת עימם.
  • עבודה במקביל לכיתות האם: המטרה היא שילוב התלמידים בחזרה במסגרת הכיתה. תוכנית מל"א יוצרת את הגשר בין התלמיד לכיתת האם.

מרחבים

המרחב הטיפולי 
Multicolored plasticine human figures concluding an agreement on a white background 

בקריית החינוך אמי"ת המר רחובות אוכלוסיית התלמידים מגוונת ומשקפת את החברה הישראלית על כל גווניה. וותיקים ועולים חדשים, דתיים ומסורתיים, מצטיינים ובעלי קשיי למידה.

מתוך ההכלה, האמונה והאהבה לכל תלמיד חרט בית הספר על דגלו את פיתוח כישוריו הייחודיים של כל תלמיד בתחומים השונים.

כחלק מתפיסת ההכלה הבית ספרית, מאפשר המרחב הטיפולי את המפגש של כל תלמיד עם עצמו: חזקותיו וחולשותיו וכן קשייו השונים.

זוהי תוכנית ייחודית השמה לה למטרה להגיע לאותם תלמידים בעלי קושי רגשי-חברתי ובפועל אינם פנויים ללמידה. דבר הבא לידי ביטוי בקשיים לימודיים, חברתיים והתנהגותיים.

כמו כן, גיל ההתבגרות המאפיין את תלמידי בית הספר הינו שלב התפתחותי חשוב ומכריע בחיי המתבגר, המתאפיין בחיפוש זהות ומשמעות הבאים לידי ביטוי בבדיקת גבולות והתנהגויות שונות ובתנודות רבות במצב הרגשי. כל זה יוצר עומס רב על התלמיד ומשבש את הפניות שלו ללמידה מיטבית.

התוכנית גורמת לשיפור הישגי התלמידים ומשפיעה לטובה על האקלים החינוכי.

המרחב הטיפולי מחולל שינוי מהמעלה השנייה. הוא מספק לבית הספר כלים מקצועיים ומגוונים באמצעות אנשי מקצוע, תרפיסטים לסוגיהם- ביבליותרפיה, אילוף כלבים, מוסיקה, גינון טיפולי ואימון אישי. מרחב זה מאפשר מתן מענה מקצועי והתייחסות הוליסטית לתלמיד הן בתחום הקוגניטיבי והן בתחום הרגשי.

תוכנית זו מעשירה את ארגז הכלים של בית הספר ומעצימה באופן משמעותי את יכולותיו להתמודד בהצלחה עם יעד ההכלה ומניעת הנשירה.

כוחה של תוכנית זו הוא בחיבור בין חינוך ובין טיפול,חיבור  היוצר נדבך משמעותי בהתאמת שפה חדשה אך עדכנית, אמתית ומדויקת יותר למימושה של תפיסת ההכלה, האהבה והאמונה בילדי ישראל.

התוכנית מהווה משאב נוסף עבור המחנכים והמורים המקצועיים. הקשר בין התרפיסטים למורים אודות התלמידים מאפשר ראייה של חלקים נוספים בעולמו של התלמיד. קשר זה מפתח אצל המורים את היכולת לצלול לעולמו הפנימי של התלמיד, ומתוך כך נוצרת היכרות מעמיקה, הבנה טובה יותר של התנהגות התלמיד ויכולת לנהל שיח מכבד ומוקיר ממקום אמיתי.

החשיפה של המורים לעולם התרפויטי חשובה בכדי להבין יותר, לשאול, להתייעץ, לנסח מטרות ויעדים ולפתח  דיאלוג מדויק ומוכוון  עבור כל ילד.

תוכנית זו יוצאת מתוך החדר הטיפולי אל חדר המורים ומסדרונות בית הספר ומהווה חוליה נוספת ביצירת שפה אחרת של קשר בין החברים בקהילת בית הספר.

קבוצות הורים

הורים ומשתלמים- קבוצות הורים
(מנחה- שולמית שוורץ, יועצת)

גיל ההתבגרות המאפיין את תלמידי בית הספר  הינו שלב התפתחותי חשוב ומכריע בחיי המתבגר, בו מתרחשים שינויים רבים ומהירים בעולמו.זהו שלב שמתאפיין בחיפוש זהות ומשמעות הבאים לידי ביטוי בבדיקת גבולות והתנהגויות שונות ובתנודות רבות במצב הרגשי. בנוסף לכך, נדרש התלמיד ללמוד ,להגיע להישגים ולסיים 12 שנות לימוד בהצלחה עם תעודת בגרות מיטבית. כל זה יוצר עומס רב על התלמיד, הוריו ובית הספר.

אנו מאמינים ששלושת המערכות- התלמיד, משפחתו והמערכת הבית ספרית משפיעים זה על זה וקשורים זה לזה והרלוונטיים ביותר לתפקודו של הילד בבית הספר ולמיצוי יכולותיו וכישרונותיו .

משום כך החלטנו להקים קבוצות הורים.

במפגשים אלה נלמד להכיר טוב יותר את עצמינו ואת בננו ומתוך כך נהווה עבורו דמות משמעותית התורמת למשימות ההתמודדות וההתפתחות של חייו.

תחרות "תורה ומדע"

תחרות "תורה ומדע"

קריית החינוך אמי"ת המר, גאה להוביל זו השנה השנייה, את תחרות "תורה ומדע" בעיר רחובות.

התחרות, ביוזמתם של מנהלי הקרייה, הרב רפי מימון וגב' מיכל פלג, ובהובלתו של אסף סירי רכז המצוינות בקריית החינוך, שואפת לעודד תלמידים צעירים, מכלל בתי הספר בעיר רחובות, לכתיבת עבודות המשלבות התפתחות או תופעה מדעית בראי ההלכה. 

בכתיבת העבודות ליישוב סתירות בין התורה למדע, נטלו בשנה שעברה, חלק מיטב בתי הספר בעיר רחובות: חט"ב דה שליט, ישיבת אמי"ת עמיחי, ישיבת הדרום, ביה"ס שובו, ביה"ס מפתן-אלונים וקריית החינוך אמי"ת המר. 

התלמידים בחרו נושא או תופעה מדעית לרוחם, ובחנו את גישת התורה בנושא זה. העבודות הרבות, כללו מגוון רחב של נושאים ובניהם: אסטרונומיה, מתמטיקה, רפואה, ביולוגיה, אסטרולוגיה ועוד.

לצורך בדיקת העבודות, הוקמה ועדת שופטים בלתי אמצעית בראשותו של פרופ' זכריה מדר, רקטור מכללת "חמדת הדרום". ובחברתם של: הרב ד"ר יוחנן קאפח, דיקן הסטודנטים במכללת "אורות ישראל" ומר עודד פרץ, מדריך ארצי למצוינות מטעם משרד החינוך

לצפייה במדגם מייצג של העבודות שהוצגו בשנה שעברה – לחץ כאן.  

מיל"ת

תוכנית מיל"ת – מסגרת לימודים תוספתית

קריית החינוך אמי"ת המר פועלת לצמצום פערים לימודיים ומתן תגבור לימודי והעשרתי במקצועות הליבה – אנגלית, מתמטיקה ומקצועות רבי מלל – לשון, הבעה, עברית והיסטוריה, לתלמידי שכבת ז-ט.

התוכנית מופעלת על ידי מורים מצוות בית הספר, על פי תוכניות הלימוד בכיתות, שלושה ימים בשבוע, ותהווה המשך ליום הלימודים בבית הספר. במסגרת בתוכנית, בעת יום לימודים ארוך במיוחד, תינתן ארוחת צהריים חמה לתלמידים.

התוכנית שואפת להגיע לתגבור משמעותי במקצוע אחד או יותר בהתאם לצורכי התלמיד:

בשיעורי אנגלית – יתוגברו הנושאים הנלמדים בכיתה על פי תוכנית הלימוד, זאת לאחר מיפויי ומבדק שנערך בכיתה.

בשיעורי מתמטיקה – התוכנית תתמקד על פיתוח מיומניות חשיבה מתמטית, תוך מתן דגש ותשומת לב לשונות התלמידים בכיתה. 

בשיעורי שפה ורבי מלל – התוכנית תפעל לפתח תלמיד בעל יכולת ביטוי בשפה העברית הכתובה והדבורה, דרך פעילויות מגוונות הכוללות פיתוח חשיבה ומשימות אתגר. התלמידים אף יתמודדו עם טקסטים שונים המשפרים את מיומנויות הקריאה והבנת הנקרא.

רכז הפרויקט – המורה דניאל זוזוט – 054-7841914.

חדר עוצמה

חדר עוצמה

                                                                         עוצמה2

מהפכת השיעורים הפרטניים החלה. קריית החינוך אמי"ת המר מקנה לתלמידיה שיעורים פרטניים במגוון מקצועות לימוד. הקבוצה הקטנה, האינטימית, הפדגוגית, היא אחת מגולות הכותרת של קריית החינוך אמי"ת המר. זמן האיכות של מורה לקבוצה קטנה של תלמידים, הזמן לשוחח ולהקשיב, תשומת הלב ללמידה וגם לנשמה, הינם הזדמנות למתן תשומת לב אמיתי לתלמידים הדורשים תמיכה לימודית או טיפוח מצוינות. 

 

השיעורים הפרטניים מתקיימים במסגרת מצומצמת, באווירה נינוחה ובאיזורי ישיבה מפוארים המזמינים ללמידה.

בחדר זה, כלל המורים מקנים שיעורים פרטניים לתלמידיהם במגוון תחומים ומקצועות, בניהם:

 – תגבור שפתי למקצועות הלשון וההבעה

 – תגבור מתמטי 

 – פיתוח אסטרטגיות למידה 

אחראית חדר עוצמה הגב' שרה שפייר אשר מטפחת במסירות, בסבלנות וביד רמה.

 

           עוצמה1                       עוצמה3

 

חדר עוז ותמורה

חדר עוז ותמורה

 

קריית החינוך אמי"ת המר שואפת לללמידה משמעותית ולשיעורים המשלבים אמצעים טכנולוגים. על כן, בקריית החינוך הוקם מבנה המשמש כחדר סביבת עבודה למורים.

 

תוכנית "עוז ותמורה" מציגה סביבת עבודה אחרת שבה יש מעבר ממורה אינדווידואלי למורה הפועל בצוות. עבודה זו נעשת תוך שותפות באחריות בין המורים. סביבת עבודה זו – מאפשרת פיתוח תוכניות לימודים ושיעורים ברמה ובאיכות גבוהים, תוך שימוש במגוון כלים פדגוגיים וטכנולוגיים הזמינים לכל מורה.

 

לרשות המורים עומדים מחשבים רבים ופינות ישיבה רבות במטרה לאפשר למורה את סביבת העבודה הנוחה ביותר לצורך הכנת שיעורו לתלמידיו.

 

אנו מאמינים, כי שיעור טוב בכיתה מתחיל מהכנה טובה של המורה את השיעור.

 

עוז לתמורה