תוכנית מיל"ת – מסגרת לימודים תוספתית

קריית החינוך אמי"ת המר פועלת לצמצום פערים לימודיים ומתן תגבור לימודי והעשרתי במקצועות הליבה – אנגלית, מתמטיקה ומקצועות רבי מלל – לשון, הבעה, עברית והיסטוריה, לתלמידי שכבת ז-ט.

התוכנית מופעלת על ידי מורים מצוות בית הספר, על פי תוכניות הלימוד בכיתות, שלושה ימים בשבוע, ותהווה המשך ליום הלימודים בבית הספר. במסגרת בתוכנית, בעת יום לימודים ארוך במיוחד, תינתן ארוחת צהריים חמה לתלמידים.

התוכנית שואפת להגיע לתגבור משמעותי במקצוע אחד או יותר בהתאם לצורכי התלמיד:

בשיעורי אנגלית – יתוגברו הנושאים הנלמדים בכיתה על פי תוכנית הלימוד, זאת לאחר מיפויי ומבדק שנערך בכיתה.

בשיעורי מתמטיקה – התוכנית תתמקד על פיתוח מיומניות חשיבה מתמטית, תוך מתן דגש ותשומת לב לשונות התלמידים בכיתה. 

בשיעורי שפה ורבי מלל – התוכנית תפעל לפתח תלמיד בעל יכולת ביטוי בשפה העברית הכתובה והדבורה, דרך פעילויות מגוונות הכוללות פיתוח חשיבה ומשימות אתגר. התלמידים אף יתמודדו עם טקסטים שונים המשפרים את מיומנויות הקריאה והבנת הנקרא.

רכז הפרויקט – המורה דניאל זוזוט – 054-7841914.

הגדרות כלליות כניסה למערכת