הורים ומשתלמים- קבוצות הורים
(מנחה- שולמית שוורץ, יועצת)

גיל ההתבגרות המאפיין את תלמידי בית הספר  הינו שלב התפתחותי חשוב ומכריע בחיי המתבגר, בו מתרחשים שינויים רבים ומהירים בעולמו.זהו שלב שמתאפיין בחיפוש זהות ומשמעות הבאים לידי ביטוי בבדיקת גבולות והתנהגויות שונות ובתנודות רבות במצב הרגשי. בנוסף לכך, נדרש התלמיד ללמוד ,להגיע להישגים ולסיים 12 שנות לימוד בהצלחה עם תעודת בגרות מיטבית. כל זה יוצר עומס רב על התלמיד, הוריו ובית הספר.

אנו מאמינים ששלושת המערכות- התלמיד, משפחתו והמערכת הבית ספרית משפיעים זה על זה וקשורים זה לזה והרלוונטיים ביותר לתפקודו של הילד בבית הספר ולמיצוי יכולותיו וכישרונותיו .

משום כך החלטנו להקים קבוצות הורים.

במפגשים אלה נלמד להכיר טוב יותר את עצמינו ואת בננו ומתוך כך נהווה עבורו דמות משמעותית התורמת למשימות ההתמודדות וההתפתחות של חייו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת