המרחב הטיפולי 
Multicolored plasticine human figures concluding an agreement on a white background 

בקריית החינוך אמי"ת המר רחובות אוכלוסיית התלמידים מגוונת ומשקפת את החברה הישראלית על כל גווניה. וותיקים ועולים חדשים, דתיים ומסורתיים, מצטיינים ובעלי קשיי למידה.

מתוך ההכלה, האמונה והאהבה לכל תלמיד חרט בית הספר על דגלו את פיתוח כישוריו הייחודיים של כל תלמיד בתחומים השונים.

כחלק מתפיסת ההכלה הבית ספרית, מאפשר המרחב הטיפולי את המפגש של כל תלמיד עם עצמו: חזקותיו וחולשותיו וכן קשייו השונים.

זוהי תוכנית ייחודית השמה לה למטרה להגיע לאותם תלמידים בעלי קושי רגשי-חברתי ובפועל אינם פנויים ללמידה. דבר הבא לידי ביטוי בקשיים לימודיים, חברתיים והתנהגותיים.

כמו כן, גיל ההתבגרות המאפיין את תלמידי בית הספר הינו שלב התפתחותי חשוב ומכריע בחיי המתבגר, המתאפיין בחיפוש זהות ומשמעות הבאים לידי ביטוי בבדיקת גבולות והתנהגויות שונות ובתנודות רבות במצב הרגשי. כל זה יוצר עומס רב על התלמיד ומשבש את הפניות שלו ללמידה מיטבית.

התוכנית גורמת לשיפור הישגי התלמידים ומשפיעה לטובה על האקלים החינוכי.

המרחב הטיפולי מחולל שינוי מהמעלה השנייה. הוא מספק לבית הספר כלים מקצועיים ומגוונים באמצעות אנשי מקצוע, תרפיסטים לסוגיהם- ביבליותרפיה, אילוף כלבים, מוסיקה, גינון טיפולי ואימון אישי. מרחב זה מאפשר מתן מענה מקצועי והתייחסות הוליסטית לתלמיד הן בתחום הקוגניטיבי והן בתחום הרגשי.

תוכנית זו מעשירה את ארגז הכלים של בית הספר ומעצימה באופן משמעותי את יכולותיו להתמודד בהצלחה עם יעד ההכלה ומניעת הנשירה.

כוחה של תוכנית זו הוא בחיבור בין חינוך ובין טיפול,חיבור  היוצר נדבך משמעותי בהתאמת שפה חדשה אך עדכנית, אמתית ומדויקת יותר למימושה של תפיסת ההכלה, האהבה והאמונה בילדי ישראל.

התוכנית מהווה משאב נוסף עבור המחנכים והמורים המקצועיים. הקשר בין התרפיסטים למורים אודות התלמידים מאפשר ראייה של חלקים נוספים בעולמו של התלמיד. קשר זה מפתח אצל המורים את היכולת לצלול לעולמו הפנימי של התלמיד, ומתוך כך נוצרת היכרות מעמיקה, הבנה טובה יותר של התנהגות התלמיד ויכולת לנהל שיח מכבד ומוקיר ממקום אמיתי.

החשיפה של המורים לעולם התרפויטי חשובה בכדי להבין יותר, לשאול, להתייעץ, לנסח מטרות ויעדים ולפתח  דיאלוג מדויק ומוכוון  עבור כל ילד.

תוכנית זו יוצאת מתוך החדר הטיפולי אל חדר המורים ומסדרונות בית הספר ומהווה חוליה נוספת ביצירת שפה אחרת של קשר בין החברים בקהילת בית הספר.

הגדרות כלליות כניסה למערכת