מל"א– מרחב למידה אחר, היא תוכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה מבית הספר. 

תוכנית זו מעניקה לתלמידים בסכנת נשירה מסגרת השתייכות ומקום למידה במרחב פיזי מוגדר בתוך בית הספר.

אחד הגורמים המשפיעים על היווצרות תהליכי נשירה הוא הכניסה של התלמיד למסגרות חדשות. עם המעבר מבית הספר היסודי כמסגרת מכילה ותומכת, למסגרת חינוכית גדולה ואינטנסיבית בחטיבת הביניים, עלולים הנערים להיקלע לתחושה של אובדן דרך.  בחטיבת הביניים  יש מאפיינים אשר מעמידים אתגרים קשים עבור חלק מן התלמידים: ארגון הלמידה משתנה-יש עלייה במספר המקצועות והמורים המקצועיים, העומס ןהמורכבות של הלימודים גוברים, ההישגים הלימודיים בשלב זה נתפשים כמשמעותיים ביותר משום היותם גורם מכריע עבור המשך הלימודים העל יסודיים ולכן הישגים נמוכים בשלב זה  מעלים את הסיכוי לקשיי הסתגלות ונשירה.

בנוסף לכך,חטיבות הביניים מרכזות תלמידים מאזורים שונים והכיתה היא הטרוגנית יותר בכל הנוגע לכישורים הלימודיים והרמה הכללית של הכיתה. המורים מתקשים ללמד בתנאים כאלה והתלמידים המתקשים נדחקים לפינה ומתחיל תהליך של סכנת היפלטות מן המערכת. ואכן, חלק ניכר מהנשירה מתרחש במהלך חטיבת הביניים.

מרבית התלמידים שנושרים חיים בתנאי מצוקה כלכלית ומשפחתית. תנאי חיים מורכבים וקשים והעובדה שההוראה בבתי הספר מתקיימת בתנאים שאינם מאפשרים היענות מספקת לצרכי התלמידים-צפיפות, הטרוגניות ואווירת ניכור – כל זאת גורם לעיתים לתחושת הכשלון ההדדית בין צוותי בתי הספר לתלמידים אלה.

משום כך, מטרת העל של תוכנית מל"א היא לסייע לבתי הספר לצמצם את תופעת הנשירה של תלמידים ממערכת החינוך.

במהלך כל ימות השבוע התלמיד יוצא מכיתת האם למל"א על פי מערכת שעות אישית וקבועה המתאימה לצרכים שאותרו. התלמיד מלווה על ידי מורה/איש צוות קבוע וכך נוצרת הזדמנות לשינוי והתפתחות.

מה עושים במל"א?

  • יוצרים קשר אישי בין התלמיד והמורה/ איש הצוות.
  • מתקיימת התבוננות והתחברות לכוחות, ליכולות ולמשאבים של התלמידים וכתוצאה מכך נוצרת בקרב התלמידים תחושת מסוגלות ומוטיבציה להצלחה.
  • הצוות מחזק אצל התלמידים את תחושת השייכות לבית הספר.
  • מתקיימות שיחות אישיות על הרגשות והחרדות המפריעים לילדים למצות את יכולתם כתלמידים.
  • ניתן מענה לצרכים של התלמידים בחשיבה משותפת עימם.
  • עבודה במקביל לכיתות האם: המטרה היא שילוב התלמידים בחזרה במסגרת הכיתה. תוכנית מל"א יוצרת את הגשר בין התלמיד לכיתת האם.
הגדרות כלליות כניסה למערכת