עברנו את ימי חודש הרחמים והסליחות חודש אלול (אני לדודי ודודי לי),

ונכנסנו לחודש הראשון בשנה לשנת תשע"ז הרי הוא חודש תשרי.

באוירת החג האופפת את תלמידי בית הספר ובזמנם הפנוי (בהפסקות שבין השיעורים) הצטרפו התלמידים להכנת סלי מזון למשפחות נזקקות לקראת ראש השנה.

התרגשות גדולה חיממה את הלב לראות את התלמידים  לפני יום הדין מקיימים את מצוות הצדקה בבחינת "איש את רעהו יעזורו" – עזרה לזולת. 

באוירה מרוממת זו עברנו את 'עשרת ימי תשובה' במעשים של התחזקות וחיזוק פרטי וכללי.

יום הכיפורים – יום של תשובה, תפילה וצדקה כבר מאחורינו.

ועומדים אנו בין יום של חרטה ווידוי לבין יום של- 'ושמחת בחגך והיית אך שמח' הרי הוא חג הסוכות.

מסדרונות בית הספר מלאים בריח של ארבעת המינים- אתרוגים, לולבים, הדסים וערבות, הכל נרתמים לבחירת ארבעת המינים לחג.

תחרות הסוכה היפה יצאה לדרכה  בפעם הראשונה בתולדות בית הספר והזוכים הם- תלמידי כיתה ז'3.

חשיפת התלמידים לפרוייקט "רק מוסיקה" שיצא לדרך בשיתוף בי"ס 'רימון' בהובלת המורה למוסיקה בנימין שוורץ.

לא הרפו התלמידים מיום גדוש ומלא ויצאו אחה"צ למלא את שליחותם בעזרה בבניית סוכה לאנשים הנצרכים לכך .

 

אשרינו שזכינו בתלמידים כאלה !

 

שזוכתם של המצוות תכרע את כף דיננו ונחתם כולנו לחיים טובים ולשלום ! 
 

חג שמח.

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת