אלקטרוניקה:
שם הרכז: גדסי אורן
מורה נוסף:  יהודה שרפי

מה מייחד את המגמה?
תחום האלקטרוניקה בשוק העבודה הוא מבוקש מאוד. במהלך השנה אנו בונים במו ידנו כל מיני אביזרי אלקטרוניקה מה שהופך את המגמה למהנה ומשמעותית.

תנאי הסף להתקבל למגמה:
3 יחידות במתמטיקה ממוצע +80, יכולת מוטורית להרכבת ופירוק חלקים.

כמה יחידות ניתן לעשות במגמה?
3 יחידות (אשכול א') /+ 3/5 יחידות (אשכול ב') /+ 1 יחידה = 7 יחידות.

לעתיד: קבלת תעודה טכנולוגית המקנה כרטיס כניסה ללימודי י"ג-י"ד במכללות בארץ ובמכללה שלנו 'כי באמונה הם עושים'  

הגדרות כלליות כניסה למערכת