ביולוגיה: 

שם הרכזת והמורה: ורד מרום

מה מייחד את המגמה?
פיתוח חשיבה מדעית, היכרות עם גוף האדם,  החי והצומח.

תנאי הסף להתקבל למגמה:
יכולת התמודדות עם טקסטים רבי מלל, יכולות של חקר וזיכרון 

כמה יחידות ניתן לעשות במגמה?
5 יחידות

לעתיד: אפשרות לקבלה למקצועות רבים באקדמיה
 

הגדרות כלליות כניסה למערכת