חשמל:
שם הרכז והמורה:
גורי דורון.
מורה נוסף: ליבוביץ' אריה, מוני מסיקה
 

מה מייחד את המגמה?
הלמידה היא חווייתית כיון שבמהלך הלימודים  אנו מתנסים במעבדות שלנו ובונים לוחות חשמל ועוד הלימודים מאוד פרקטים לחיי המעשה: בניית לוחות חשמל עד ארבע קומות. לתקן כל מיני מכשירי חשמל, להרכיב וגם לפרק.

תנאי הסף להתקבל למגמה:
3 יחידות במתמטיקה ממוצע +85, יכולת מוטרית להרכבת ופירוק חלקים.

כמה יחידות ניתן לעשות במגמה?
3 יחידות (אשכול א') /+ 3 יחידות (אשכול ב') /+ 1 יחידה = 7 יחידות.

לעתיד: קבלת תעודה טכנולוגית המקנה כרטיס כניסה ללימודי י"ג- י"ד' במכללות בארץ ובמכללה שלנו 'כי באמונה הם עושים'" 

הגדרות כלליות כניסה למערכת