ערבית (מגמה שנייה):
שם המורה: מאיר כהן.

מה מייחד את המגמה?
לימוד שפה נוספת שמדוברת בעולם כשפה שנייה, פותח אפיקים נוספים.
לימוד המגמה מאוד מהנים.

תנאי הסף להתקבל למגמה:
אין תנאי סף.

כמה יחידות ניתן לעשות במגמה?
5 יחידות.

לעתיד: לימודי מיזרחנות. אפשרות קבלה ליחידות מובחרות בצה"ל.
 

הגדרות כלליות כניסה למערכת