פיסיקה:

שם הרכז והמורה: אלון שולטו (חט"ע)
מורה נוסף: שחר אלעזרי (חט"ב)

מה מייחד את המגמה?
חשיפה לצורת חשיבה מדעית אשר מקנה ניתוח המציאות בכלים פיסיקאלים. היכולת לחבר את חוקי הפיסיקה המופשטים למציאות ולחיי היומיום.
נושאי הלימוד מעניינים ומחוברים מאוד לחיינו.

תנאי הסף להתקבל למגמה:
4/5 יחידות במתמטיקה ממוצע +80.

כמה יחידות ניתן לעשות במגמה?
5 יחידות.

לעתיד: מאפשר כניסה ללימודי הנדסה וחוגים יוקרתיים באוניברסיטה.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת