"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"
 

פרשת  לך לך היא ההתחלה של הסיפור הלאומי שלנו,

אלה אבני היסוד של הציונות – ארץ, מולדת, בית.

אדם רוצה להרגיש קשר לאדמה (ארץ).

קשר לסיפור, לאתוס (מולדת).

לחוש תחושת שך שייכות לסובב אותו, לאנשים, להרגיש בבית (בית אביך).

 

גם אם נאחד את המטבע, גם אם נטשטש את הגבולות, נקנה בגדים ברשתות בין לאומיות, נערבב בשפתנו מילים משפות שונות, זה לא יעבוד !

כי האדם זקוק לארץ, למולדת ולבית.

 

בתמונת השבוע, בו ציינו את שבוע "העליות לארץ"בהובלת ענת המורה לתע"י,  תחושו בתמונה את הסיפור של העם הזה.

ואיך אפשר בלי תמונה נוספת שתמחיש את סיפור הגאולה השלמה. אנו שבים הביתה יחד עם כל אחינו.

 

שבת שלום.

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך אמי"ת המר רחובות

%d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%9a-1 %d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%9a-3

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת