"ויאמר לא יעקב יאמר שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל …ויברך אותו שם"

 

המעבר מהשם "יעקב" מלשון  עקב (עקוב) 

 

עקלקל, מסובך, מפותל…

 

ללשון "ישראל" מלשון ישר , בדרך ישרה.

 

אלוקים, אולי רומז ליעקב, שעד כה השיג דברים לעיתים בדרך עקלקלה בגלל נסיבות החיים, מברך אותו אלוקים שישיג ויממש את את חלומותיו שלו (מהפרשה הקודמת שעסקה בחלום) בדרך הישרה הסלולה והברוכה יותר בעיני אלוקים ואדם.

 

תלמידנו השבוע הוכיחו שוב שהם מממשים את חלומם בדרך הישרה והטובה. תוצאות המיצ"ב רק מעידים על כך שוב שאנו בדרך הישרה ויברך אותנו אלוקים.

 

צוות יקר, מבקש אני להזמין את החברים שרוצים לכתוב את "תמונת השבוע", ולהמשיך במפעל הזה שפועל כבר כמה שנים בו אנו מאמנים את עינינו ל"עין טובה" , עין טובה מפיחה רוח, עין טובה מכניס אנרגיה בריאה, ע"י עין טובה ימשיך לברך אותנו אלוקים בברכת אבינו ישראל.

רק תפקחו את העיניים והסתכלו סביב ותראו עושר של ברכה. רק תביטו.

אשמח מאוד שתאמנו את עין כולנו .

 

שבת שלום. 

 

 

רפי מימון

מנהל קרית החינוך 

אמי"ת המר רחובות

הגדרות כלליות כניסה למערכת