משפחת אמי"ת המר מאחלת לכל תלמידי בית הספר ובני משפחותיהם

שנה טובה ומתוקה

שנה מאלת הצלחות והגשמת שאיפות

בריאות איתנה ושמחה לרוב!

הגדרות כלליות כניסה למערכת