ימי רישום , מבחני כניסה וראיונות קבלה

יום א' | ז' שבט | 13.1 | 16:30

יום א' | ה' אדר א' | 10.2 | 16:30

יש להצטייד ב:

ת.ז+ ספח – הורים

תמונת פספורט של התלמיד

תעודה מחצית ב' – כיתה ה'

תעודה מחצית א' – כיתה ו'

דמי הרשמה 100 ש"ח

הגדרות כלליות כניסה למערכת